service

ביטוח אובדן כושר עבודה

הינו אחד הביטוחים החשובים ביותר שיש כיום בשוק הביטוחים, וכל עובד חייב לוודא שיש ברשותו ביטוח למקרה וחס וחלילה יאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס.

בין אם אתה שכיר או עצמאי, משנת 2008 ,כולנו מבוטחים בביטוח סוציאלי המקנה על פי חוק, ביטוח בגין אובדן כושר עבודה.

ביטוח זה נועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה של אובדן כושר העבודה, כתחליף להפסדי השכר שנגרמו ויגרמו לו כל זמן שהוא מוגדר לא כשיר לביצוע עבודתו.

תביעות על פי פוליסה הנן תביעות מורכבות במיוחד המצריכות ידע רב בביטוח, הכרה של הפסיקה בתחום ונחישות בלתי מתפשרת להשגת תוצאות מול חברות הביטוח.

למשרד עורכת דין עמיר ניסיון רב והצלחות מוכחות בתביעות על פי פוליסה גם במקרים קשים ומורכבים במיוחד.

ביטוח רפואי

יכול להתייחס לגילוי מחלה קשה, נכות עקב תאונה או ביטוח לכיסוי טיפול רפואי מורכב (תרופות או ניתוח בארץ או בחו"ל). משרד עורכת דין עמיר מתמחה בניהול תביעות מורכבות לפיצוי בגין פוליסות ביטוח רפואי ותביעות למיצוי הכיסוי הרפואי הביטוחי מול קופות החולים השונות.

ביטוח נכות

המכסה פיצוי בגין נכות מתאונה אישית, בארץ או בחו"ל – בהתאם לפוליסה בה מכוסה המבוטח. משרד עורכת דין עמיר בעל שנות ניסיון רבות בניהול הליכים למול חברות הביטוח ומיצוי זכויות המבוטחים במצבים בהם קיימת מחלוקת גם בשאלת הכיסוי וגם בשאלת היקף הנזק וגובה התגמול על פי הפוליסה.

ביטוח סיעוד

תביעות על פי ביטוח סיעוד מצריכות נחישות, ידע מקצועי וניסיון רב, על מנת למצות את זכויותיו של הלקוח על פי הפוליסה. למשרד עורכת דין עמיר הצלחות רבות בתחום והמשרד רואה חשיבות עליונה בהגנה על הזקוקים לעזרה וסיוע בשעותיהם הקשות.