אדם הנפגע תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו מוכר עפ"י החוק כנפגע תאונת עבודה. 

המוסד לביטוח לאומי:

בהתאם לחוק הביטוח לאומי - נפגע עבודה זכאי להטבות וזאת בגין פגיעתו בעבודה - ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים אשר נפגעו בעבודתם ולפצותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה וזאת במידה ואינם כשירים לשוב לעבודתם. בתקופה זו זכאים נפגעי עבודה לדמי פגיעה לתקופה בת 3 חודשים.

באם נותרה לנפגע עבודה נכות כתוצאה מהתאונה, זכאי הוא לקצבת נכות מעבודה/מענק והכל בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי ולאחר הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות.

 

תביעת נזיקין:

החוק והפסיקה הכירו בחובת זהירות של המעביד כלפי עובדו ובמידה וחובת הזהירות מופרית והתאונה ארעה עקב רשלנות המעביד או צד שלישי, ניתן להגיש תביעה נזיקית כנגד המעביד/המזיק בהתאם לפקודת הנזיקין.

תביעות בגין פגיעות אשר אירעו במהלך ותוך כדי פעילות במקום העבודה דורשות מומחיות וידע רב.

למשרדנו ניסיון רב בניהול תביעות והשגת פיצוי מרבי הן מול המוסד לביטוח לאומי והן בתביעות מול המעביד/המזיק.

נפגעת בתאונת עבודה? פנה למשרדנו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות.