משרדנו מתמחה בתחום הביטוח ובכלל זה תביעות לקבלת תגמולי ביטוח מכח פוליסות שונות,
לרבות ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, אובדן כושר עבודה, נכויות פנסיה, ביטוחי רכוש, רכב, דירות, עסקים ועוד.